Tapety na zeď

Reklamační řád

Internetového obchodu tapety-dekory.cz

Odpovědnost za vady - reklamace

Reklamační řád je plně v souladu s platnými právními předpisy (Občanský zákoník pro fyzické osoby, Obchodní zákoník pro osoby právnické). V situacích, které nejsou přímo řešeny reklamačním řádem, se postupuje dle ustanovení těchto platných právních předpisů. Na veškeré zboží se vztahuje záruční lhůta 24 měsíců, pokud není u výrobku uvedeno jinak.

Zejména nelze na zboží uplatnit vady:

  • Které vzniknou běžným opotřebením nebo takové, které kupující způsobí nesprávným použitím zboží.
  • Ke kterým dojde nesprávnou instalací, skladováním, údržbou, zásahem nebo obsluhou zboží, či v důsledu mechanického poškození.
  • Je-li vada na zboží v době převzetí a pro takovou vadu je sjednána sleva z kupní ceny.
  • Vada vznikla v důsledku vnější události mimo vliv prodávajícího.

Nedostatky a vady zboží

Vykazuje-li objednané zboží zjevné nedostatky již při převzetí zboží, má kupující právo takovéto zboží nepřevzít. V takovém případě je nutno zboží zaslat bez zbytečného odkladu zpět prodávajícímu, který má povinnost uvést závadný stav do pořádku v co nejkratším možném termínu. V případě, že se při užívání zboží vyskytnou v záruční době nějaké vady, může kupující postupovat v souladu s tímto reklamačním řádem.

Podmínky reklamace tapet

Při uplatňováni reklamace musí kupující dodržet následující podmínky:

  • Role tapety musí být vcelku.
  • Ke káždé reklamované roli musí být přiložen originální štítek.
  • Před tapetováním je nutno dodržet technologický postup přípravy podkladu dle jeho materiálu (např. vždy je nutná penetrace tapetovaných stěn).
  • Před zpracováním je nutné tapety a látky důkladně v celé délce prohlédnout.
  • Zpracovatel tapet je povinen dohlédnout na stejné výrobní číslo. Po nalepení tří pruhů tapety je nutné zkontrolovat optický vzhled na stěně. Při zjištění viditelných vad je nutné okamžitě přerušit tapetování. Veškeré další zpracování znamená akceptování zboží.
  • Ke zboží musí být přiložen popis reklamace a daňový doklad o koupi.

Role jsou stříhané pro lepení a jsou zpracovávány na stojato. Malé odchylky v barvě a struktuře díky různým surovinám nemohou být předmětem reklamace.

Záruka výrobce se vztahuje výlučně na náhradu vadného zboží. Náklady na zpracování nebudou v žádném případě hrazeny.

Postup při reklamaci

O reklamaci nás informujte telefonicky na čísle 602 728 112, případně elekronickou poštou, případně jiným způsobem. Následně vás budeme co nejrychleji kontaktovat pro co nerychlejší vyřízení reklamace.

Pro zrychlení a zjednodušení reklamace přiložte fotodokumentaci reklamovaného zboží.

Vaši reklamaci se budeme snažit vyřídit co nejrychleji, nejpozději však v zákonné lhůtě 30 dnů od okamžiku doručení zboží.

Zboží pro reklamaci včetně popisu reklamace a daňového dokladu zasílejte na adresu:
INKU International, s.r.o., Vídeňská 153/119b, 619 00 Brno.
Kupující je povinen zboží zaslat v takovém obalu, aby při ní nemohlo dojít k poškození zboží. Zboží nezasílejte na dobírku, nebude moci být převzata.

V Brně dne 1.12.2018.